Cennik<!-- --> | Centrum Terapeutyczne SANARE

Cennik

NazwaOpisCzasCena
Terapia Indywidualna50 minut170 zł
Konsultacja/psychoedukacja dla rodziców50 minut250 zł
Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu dzieci (5 spotkań - całkowity koszt 2150 zł); Diagnoza bez badania ADOS-2 (jeśli było wykonane w innej placówce w okresie krótszym niż 12 miesięcy) 1700 złWywiad do 120 minut
Badanie ADOS-2do 60 minut
Wywiad medycznydo 60 minut
Obserwacja zespołowa (lekarz+psycholog)do 60 minut
Przekazanie diagnozy60 minut
Badanie IQ – SB5 (Stanford-Binet 5)od 50-120 minut450 zł
Konsultacja dla pedagogów i placówek oświatowych50 minut250 zł (+ew. dojazd do placówki)
Obserwacja dziecka w placówce (przedszkole, szkoła)60 min400zł
Badanie ADOS-2 (badanie + opis)do 60 minut550 zł
Trening Umiejętności Społecznych - TUSKonsultacja do grupydo 50 minut250 zł
Zajęcia TUS 80 minut130 zł
Wizyta lekarska do 60 minut380 zł
Badanie psychologiczne pod kątem ADHD - dorośli (wywiad, DIVA-5, test MOXO)do 120 minut (1 lub 2 spotkania)650 zł
Badanie psychologiczne pod kątem ADHD - dzieci (test MOXO, Conners-3)do 60 minut500 zł
Diagnoza psychologiczna w kierunku spektrum autyzmu - dorośli (1450 zł) - przy diagnozie różnicowej (np. z zaburzeniami osobowości) może być konieczne zwiększenie liczby spotkańWywiad do 120 minut
Badanie psychologicznedo 90 minut
Badanie ADOS-2do 60 minut
Przekazanie diagnozy60 minut
Wystawienie recepty/zaświadczenia poza wizytą50zł/100zł