Oferta skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swój warsztat w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Szkolenia organizowane są we współpracy z Fundacją Pomoc Autyzm (www.pomocautyzm.org). 

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania zamkniętego dla placówki oświatowej lub zapisania się na szkolenia otwarte. W zależności od potrzeb placówki warsztat może być zrealizowany w placówce lub w formie webinaru.

Oferujemy również „szkolenia szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb danej placówki. W takiej sytuacji prosimy o kontakt – umożliwi to zaproponowanie najlepszego rozwiązania.

Szkolenia:

„Trening Umiejętności Społecznych (TUS)” szkolenie kompleksowe, zakończone egzaminem i certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji 

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera).

„Nauczyciel Wspomagający w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera” 

Szkolenie skierowane do wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, pomocy nauczycieli oraz wychowawców pracujących z uczniami z zespołem Aspergera.  

„Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem z zespołem Aspergera” 

Szkolenie skierowane do nauczycieli oraz specjalistów pracujących indywidualnie z uczniami z zespołem Aspergera. 

„Jak wpłynąć na motywację dzieci z Zespołem Aspergera? Systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej” 

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, pedagogów, terapeutów, rodziców i studentów z zasadami dotyczącymi wprowadzania systemów motywacji w szkole i w domu. Podczas szkolenia omawiane są przykładowe kontrakty indywidualne oraz grupowe.

„Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z Zespołem Aspergera” 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z zespołem Aspergera. Jego celem jest zapoznanie z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania tak, aby umożliwić uczniom zdobywanie wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

„Zrozumieć” Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole” 

Szkolenie skierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

„Trudne zachowania – strategie poznawczo-behawioralne w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera”

Szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych zastosowaniem technik poznawczo-behawioralnych w pracy z uczniami z zespołem Aspergera. Podczas szkolenia omawiane są przyczyny występowania trudnych zachowań oraz strategie do zastosowania w klasie i podczas pracy z uczniem.

Potrzebujesz innego szkolenia? Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie!