Strona główna<!-- --> | Centrum Terapeutyczne SANARE

Zastanawiasz się nad rozwojem swojego dziecka? Rozważasz różne możliwości edukacyjne? Potrzebujesz wsparcia?

Więcej

Zespół

Więcej

Oferta

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz aby ułatwić dostęp do wsparcia osobom spoza Trójmiasta, wszelkie spotkania niewymagające kontaktu mogą odbyć się on-line (Skype, Zoom). Regularne spotkania terapeutyczne po indywidualnym ustaleniu również mogą przybrać formę zdalną.

Terapia Indywidualna

Zajęcia dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych oraz poruszanych tematów. Mogą zawierać elementy rozmowy, gier i zabaw, bądź odgrywania scenek.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Kompleksowa diagnoza przeprowadzona przez psychologa oraz psychiatrę dzieci i młodzieży.

TUS - Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży, podczas których omawiane i ćwiczone są umiejętności zwiększające kompetencje społeczne.

Test Inteligencji SB5 (Stanford-Binet 5)

Najnowszy i spełniający najaktualniejsze polskie normy test Stanford-Binet 5 do badania skali inteligencji u dzieci i dorosłych.

Konsultacje / psychoedukacja dla rodziców

Omówienie i zaplanowanie efektywnych form reagowania na sytuacje życia codziennego.

Konsultacje dla placówek oświatowych

Oferta dla szkół i przedszkoli otaczających opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zespół Aspergera.

Szkolenia

Jeśli chcesz poszerzyć swój warsztat w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, zapoznaj się z ofertą szkoleń.

Test ADOS-2

Jest elementem tzw. „złotego standardu diagnostycznego” zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Kontakt

Belgradzka 10a/4 Gdańsk Zapraszamy

Z uwagi na pracę z pacjentami preferujemy kontakt mailowy, jeśli nie odbieramy oddzwonimy!