Oferta dla pedagogów otaczających opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zespół Aspergera. Za zgodą rodziców możliwa jest obserwacja funkcjonowania ucznia na terenie szkoły oraz wspólne zaplanowanie z zespołem specjalistów właściwych form oddziaływania. Możliwa jest również konsultacja pracy indywidualnej i grupowej z uczniami oraz regularne wsparcie zespołu w formie interwizji i konsultacji. 

Wsparcie szkoleniowe placówek realizujemy we współpracy z Fundacją Pomoc Autyzm (www.pomocautyzm.org zakładka Rady Pedagogiczne)

Cena ustalana indywidualnie (w zależności od lokalizacji placówki, formy wsparcia, ilości godzin).