Nabór do nowych grup - kontakt@sanare.pl

Zajęcia prowadzą Natalia Laskowska, Kaja Tchoryk, Iga Miga, Aleksandra Cetnerowska więcej o zespole

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych przeznaczone są dla wszystkich, którzy doświadczają trudności w kontaktach z innymi. Aby praca nad umiejętnościami była skuteczna, zajęcia odbywają się w małych grupach, które dobrane są pod kątem potrzeb i możliwości uczestników. 

Przed rozpoczęciem zajęć grupowych odbywa się konsultacja (spotkanie z rodzicami i dzieckiem), która umożliwia oszacowanie potrzeb oraz przydział do odpowiedniej grupy TUS. Każda grupa pracuje według programu dopasowanego do potrzeb uczestników, ich wieku oraz możliwości. Tematy są dobierane zgodnie z wymaganiami społecznymi właściwymi dla danego etapu rozwoju oraz zainteresowaniami i oczekiwaniami grupy. 

Ćwiczone umiejętności uwzględniane we wszystkich grupach

  • Umiejętności prospołeczne (związane z postawą ciała, normami społecznymi) 

  • Umiejętności radzenia sobie z emocjami (wyrażanie, rozpoznawanie, kontrola stanów emocjonalnych) 

  • Alternatywne umiejętności wobec agresji 

  • Rozwiązywanie sytuacji trudnych

  • Umiejętności planowania (podejmowanie decyzji, szeregowanie problemów według ważności itd.) 

Podczas treningów TUS bazujemy na koncepcji Arnolda Goldsteina. Elementami, które pojawiają się podczas zajęć są: 

  • Omówienie umiejętności

  • Modelowanie

  • Odgrywanie scenek

  • Udzielanie informacji zwrotnych

  • Generalizacja umiejętności

Takie wprowadzenie umiejętności pozwala zarówno na zrozumienie, jak i przećwiczenie nowych strategii oraz pozytywnie wpływa na poczucie kompetencji i sprawczości uczestników.