Badanie ADOS-2

Jest elementem tzw. „złotego standardu diagnostycznego” zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie ADOS-2 to ustrukturyzowana (czyli składająca się z konkretnych elementów i prób) obserwacja zachowania dziecka, która musi być przeprowadzona przez przeszkolonego diagnostę, aby wyniki były miarodajne. 

Test pozwala określić czy zachowanie dziecka wskazuje na występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz pozwala określić poziom ich nasilenia. Badanie testem ADOS-2 daje również możliwość porównywania postępów terapii (jeśli jest taka potrzeba można go powtarzać co 6 miesięcy). Test nadaje się do oceny funkcjonowania od 12 miesiąca życia do dorosłości. 

Listę certyfikowanych diagnostów oraz potwierdzenie moich uprawnień do diagnozy (zarówno klinicznej jak i badań naukowych) tym narzędziem można znaleźć tu: https://szkoleniaados2.pl/diagnosci 

Badanie trwa ok 45- 60 minut (obecność rodzica jest wymagana w przypadku najmłodszych dzieci).